Kondi.az  onlayn mağazasının təqdim etdiyi istənilən məhsul uyğun brendi

                   təmsil edir və məhsulun orijinallığına tam təminat verilir. Kondi.az onlayn

                   mağazası heç bir halda saxta və ikinci əl məhsulların satışını reallaşdırmır.


                ZƏMANƏT ŞƏRTLƏRİ:

 • Zəmanət talonu əməkdaşımız tərəfindən satış zamanı doldurulur və

          zəmanət müddəti məhsulun satış tarixindən hesablanır.

 • Xüsusi quraşdırma tələb edən məhsullar (kombi, kondisioner və s.)

          Servis əməkdaşları tərəfindən quraşdırılır. Quraşdırma

          zamanı əlavə işlər görülərsə görülən əlavə işlərə

          görə xidmət haqqı alına bilər.

 • Zəmanət xidmətindən istifadə etmək üçün satılmış məhsul alıcı

          tərəfindən zəmanət talonu ilə birlikdə Servis Mərkəzinə təqdim edilməlidir.

 • Servis Mərkəzinin zəmanət talonunda yazılan məlumatların məhsulun

          üzərində olan məlumatlarla eyniliyini yoxlamaq səlahiyyəti vardır.

 •  Müayinə üçün qəbul edilmiş məhsul Servis Mərkəzində 20 günə qədər

          saxlanıla bilər.


                ZƏMANƏTİN LƏĞV OLUNMASI ÜÇÜN ƏSASLAR:

 • İstismar qaydalarına riayət edilməməsi nəticəsində nasazlıq yarandıqda
 • Mexaniki zədələr və təbii fəlakətlər nəticəsində nasazlıq yarandıqda
 • Elektrik cərəyanının qeyri-sabit olması nəticəsində nasazlıq yarandıqda
 • Nəmişliyin normadan yuxarı olması və məhsulun daxilinə kənar cisimlərin

         (həşərat, maye və s.) keçməsi nəticəsində nasazlıq yarandıqda

 • Periodik təmizləmələr və texniki qulluq qaydalarına riayət edilməməsi

          nəticəsində nasazlıq yarandıqda

 • Elektrik, su və ya qaz parametrlərinin normadan kənara çıxması

          nəticəsində nasazlıq yarandıqda

 • Zəmanət talonunda göstərilmiş məlumatlarla təqdim edilmiş məhsu lun eyniliyini

          (marka, model, seriya) müəyyən etmək mümkün olmadıqda və ya bu məlumatlarda

          sonradan dəyişiklik edildikdə

 • Məhsula səlahiyyəti olmayan şəxs tərəfindən müdaxilə edildikdə.

         (konstruksiyasında dəyişiklik edildikdə, kabel sisteminə calaq verildik də, üç

          kontaktlı şəbəkə qoşulması olan məhsulların düzgün yer birləşməsi olmadıqda və

          digər formada məhsula müdaxilə edildikdə)

 • Xüsusi quraşdırma tələb edən məhsullar (kombi, kondisioner və s.) servis əməkdaşları tərəfindən 

          quraşdırılmadıqda.
   

                MƏHSULUN GERİ QAYTARILMASI ZAMANI AŞAĞIDAKILAR TƏLƏB OLUNUR:

 • Məhsulun əmtəə görünüşü və qablaşdırmasına xələl yetirilməməli
 • Mexaniki zədələr və təbii fəlakətlər nəticəsində nasazlıq yarandıqda
 • Hesab-Faktura və Zəmanət talonu məhsul və qablaşdırması ilə birgə qaytarılmalı,

          hesab-faktura və zəmanət talonunda hər hansı bir müdaxilə olmamalıdır.