İÇ BLOK FAN MOTORUNUN VƏ RADİATORUN TƏMİZLƏNMƏSİ
Kondisionerlərin daxili blokunun fan motorunun və radiatorunun peşəkar ustalarımız tərəfindən təmizl..
KOMRESSORUN  DƏYİŞDİRİLMƏSİ
Kanal və split tipli kondisionerlərin kompressorlarının dəyişdirilməsi peşəkar ustalarımız tərəfində..
SPLIT TİPLİ KONDİSİONERİN MONTAJI
SPLIT TİPLİ KONDİSİONERİN MONTAJI..
XARİCİ BLOKUNUN PƏRİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ
KANAL TİPLİ KONDİSİONERLƏRİN XARİCİ BLOKUNUN PƏRİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ..
XARİCİ BLOKUNUN YUYULMASI
Split tipli kondisionerlərin xarici blokunun yuyulması...
1 - 6 (6 məhsul, 1 səhifə)